Tarieven

Hieronder vind je de tarieven die gelden van augustus 2021 t/m juli 2022 en de algemene lesvoorwaarden.

 • Voor leerlingen tot en vanaf 21 jaar gelden vanwege de verplichte btw verschillende tarieven. Daarom vind je deze in twee aparte overzichten onder elkaar.
 • Binnen die overzichten vind je drie tabellen. Namelijk:
 1. Muzieklessen met diverse seizoensabonnementen (niet opzegbaar) -Meer info over de verschillende abonnementen vind je onderaan deze pagina.
 2. Muzieklessen met een flexibel abonnement (tussentijds opzegbaar)
 3. Groepslessen. (niet opzegbaar)
 • Bij het inschrijven van een nieuwe leerling rekenen we altijd €7,50 inschrijfgeld.

Het kan voorkomen dat je een specifieke cursus (nog) niet terug ziet in de tarieven tabel. In dat geval klopt het vermelde tarief op de detailpagina van de cursus.

Kortingen: 
 • Als er meerdere leden uit één gezin een cursus volgen, geldt er vanaf het tweede gezinslid een korting van 5% op een cursus!
 • Als een leerling privé- of duolessen volgt met een seizoensabonnement, kan daarnaast een groepsles aangeduid met  ** voor slechts €150 per seizoen gevolgd worden!
 • Een tweede groepsles, aangeduid met **, kan gevolgd worden met 50% korting!
 • Per leerling kan één type korting worden toegepast. Kortingen zijn niet met elkaar te combineren. 
 • Gezinskorting wordt alleen toegepast op abonnementen en groepslessen met de duur van een volledig seizoen.
 • Musicalclub Bij Koel is uitgesloten van kortingen.

Bekijk hier het lesrooster

Meer informatie vind je in onze

algemene voorwaarden.

Tarieven tot 21 jaar

Tarieven vanaf 21 jaar


Verschillende abonnementen: 

Voor iedereen wat wils Bij Koel!

Hieronder even alle opties op een rij:

Seizoensabonnement:

Voordelige muzieklessen. Helemaal op maat!

 • Je volgt zang of instrumentale privé- of duoles gedurende een heel seizoen. Het seizoen bestaat uit 38 lesweken. Tijdens de in het primair onderwijs geldende vakanties en op feestdagen zijn er geen lessen. 
 • Je kunt kiezen voor wekelijkse les, of tweewekelijkse les. Daarnaast kun je kiezen voor lessen van 30, 45 of 60 minuten per les. In overleg met de docent kun je bepalen welke optie het meest geschikt voor jou is. 
 • Je betaalt voor dit abonnement een voordelig totaalbedrag, dat we factureren in 10 gelijke termijnen. Je kunt dit abonnement starten van september tot en met februari. Vanaf maart kun je alleen kiezen voor een flexibel abonnement of een strippenkaart. Als je later start dan in september berekenen we in de maand waarin je start het tarief naar rato. Daarna betaal je de normale termijnbedragen. Het seizoensabonnement loopt dan altijd tot het einde van het seizoen en is niet tussentijds opzegbaar. 
 • In combinatie met dit abonnement kunnen de volgende groepslessen met 40% korting gevolgd worden: Koel Kids, Koel Girls, Musical Zang, Musical Dans, Musical Theater en Dans. 

Flexibel abonnement: 

De beste lessen. Per maand opzegbaar.

 • Je volgt zang of instrumentale privé- of duoles op een vaste dag en tijd gedurende de duur van het abonnement. Het seizoen bestaat uit 38 lesweken. Tijdens de in het primair onderwijs geldende vakanties en op feestdagen zijn er geen lessen.
 • Je kunt kiezen voor wekelijkse les, of tweewekelijkse les. Daarnaast kun je kiezen voor lessen van 30, 45 of 60 minuten per les. In overleg met de docent kun je bepalen welke optie het meest geschikt voor jou is.
 • Je betaalt voor dit abonnement een vast bedrag per maand. Je kunt dit abonnement gedurende het hele seizoen afsluiten. Opzeggen kan vanaf één maand nadat het abonnement is ingegaan. Voor meer info: Zie algemene voorwaarden artikel 8.

Samenspelabonnement: (NIEUW!)

Kijk uit naar de samenspelweken in juni!

 • Je volgt wekelijks zang of instrumentale privé- of duoles gedurende een heel seizoen. Het seizoen bestaat uit 38 lesweken. Tijdens de in het primair onderwijs geldende vakanties en op feestdagen zijn er geen lessen.
 • In juni 2022 volg je in plaats van de reguliere lessen 4 x 60 minuten een samenspelles. Je wordt ingedeeld in een groepje van minimaal 5 leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd en niveau. Tijdens deze lessen leer je wat muziekmaken écht leuk maakt: Samenspelen! Aan het begin van het seizoen plannen we al de groepslessen in juni zodat je die alvast in de agenda kunt zetten.
 • Dit abonnement is geschikt voor leerlingen van alle leeftijden en niveau. Gedurende het seizoen wordt al toegewerkt naar de samenspelweken en aandacht besteed aan vaardigheden die horen bij samenspel. Ook zijn er regelmatig jamsessies op vrijdagavond waar de leerling aan kan deelnemen. 
 • Je betaalt voor dit abonnement een voordelig totaalbedrag, dat we factureren in 10 gelijke termijnen. Je kunt dit abonnement starten van september tot en met februari. Vanaf maart kun je alleen kiezen voor een flexibel abonnement of een strippenkaart. Als je later start dan in september berekenen we in de maand waarin je start het tarief naar rato. Daarna betaal je de normale termijnbedragen. Het seizoensabonnement loopt dan altijd tot het einde van het seizoen en is niet tussentijds opzegbaar.

Samenspel XL abonnement: (NIEUW!)

Ontwikkel jezelf. Samen met anderen!

 • Je volgt zang of instrumentale privé- of duoles gedurende een heel seizoen. Het seizoen bestaat uit 38 lesweken. Tijdens de in het primair onderwijs geldende vakanties en op feestdagen zijn er geen lessen.
 • Je kunt kiezen voor wekelijkse les, of tweewekelijkse privé- of duoles. Daarnaast kun je kiezen voor lessen van 30, 45 of 60 minuten per les. In overleg met de docent kun je bepalen welke optie het meest geschikt voor jou is.
 • Aanvullend op bovenstaande lessen volg je vanaf na de herfstvakantie tweewekelijks 60 minuten samenspelles. Je wordt ingedeeld in een groepje van minimaal 5 leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd en niveau. Tijdens deze lessen leer je wat muziekmaken écht leuk maakt: Samenspelen! Aan het einde van het seizoen sluit je af met een leuk optreden. Ook zijn er regelmatig jamsessies op vrijdagavond waar de leerling aan kan deelnemen.
 • Je betaalt voor dit abonnement een voordelig totaalbedrag, dat we factureren in 10 gelijke termijnen. Je kunt dit abonnement starten van september tot en met februari. Vanaf maart kun je alleen kiezen voor een flexibel abonnement of een strippenkaart. Als je later start dan in september berekenen we in de maand waarin je start het tarief naar rato. Daarna betaal je de normale termijnbedragen. Het seizoensabonnement loopt dan altijd tot het einde van het seizoen en is niet tussentijds opzegbaar.

Strippenkaarten

Gewoon heel goede lessen. Wanneer jij dat wil.

 • Je volgt 5 of 10 zang of instrumentale privélessen van 30, 45 of 60 minuten op momenten die je samen met de administratie afspreekt. 
 • Een strippenkaart betaal vooruit. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
 • Als duo lessen volgen kan ook met een strippenkaart. De prijzen die je kunt vinden in de tarieventabel zijn dan wel per persoon. 

Groepslessen

Volg superleuke lessen samen met leeftijdsgenoten!

 • Je volgt een groepsles gedurende een heel seizoen. Het aantal lessen per seizoen kan per cursus verschillen. Meer informatie vind je op de detailpagina van de betreffende cursus op deze website. Tijdens de in het primair onderwijs geldende vakanties en op feestdagen zijn er geen lessen.
 • Je betaalt voor het volgen van een groepsles een voordelig totaalbedrag dat we factureren in twee termijnen per seizoen. Een groepsles tussentijds opzeggen is niet mogelijk. 
 • Voor de volgende groepslessen geldt dat je een tweede groepsles met 50% korting kan volgen: Koel Kids, Koel Girls, Musical Zang, Musical Dans, Musical Theater en Dans.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de lessen te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast deze ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.