Privacy Policy

Privacybeleid: verwerking van gegevens:

Wanneer u een inschrijfformulier op onze website invult, verstrekt u actief persoonsgegevens aan KOEL creative productions. Dit betreft gegevens als uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en leeftijd. Deze gegevens hebben wij nodig om u nadat inschrijving bevestigd is een factuur te sturen die voldoet aan de wettelijke eisen. De leeftijd van de cursist is mede bepalend voor het te rekenen BTW tarief.

KOEL creative productions kan u in geval van wijzigingen, extra activiteiten, en nieuw cursusaanbod via e-mail of telefonisch informeren.

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij KOEL creative productions vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met KOEL creative productions. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

U kunt een wijziging in uw NAW-gegevens doorgeven via info@bijkoel.nl

De gegevens van (een ouder / verzorger van) een cursist worden bewaard zolang de cursist een cursus volgt bij KOEL creative productions. Bij het stopzetten van de cursus worden uiterlijk 6 weken later de gegevens verwijderd.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt KOEL creative productions gebruik van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. KOEL creative productions sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven. Deze derden partijen zijn: Google Drive ,Google Analytics en SkillSource Solid Solutions (Boekhouding).

Uw gegevens worden nooit gedeeld met andere organisaties of personen dan bovengenoemde partijen.


Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Uw gegevens worden adequaat en passend beveiligd conform de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Cookies

De website van KOEL creative productions wordt gehost door STRATO en maakt gebruik van cookies.


Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.

Welke cookies gebruikt www.bijkoel.nl?
Op deze websites worden cookies voor zowel functionele doeleinden als trackingcookies gebruikt:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om u naar behoren te kunnen laten surfen op de website.

Trackingcookies

De website maakt gebruik van Google Analytics. De code van deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die ons inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.

Third party cookies
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen ("tweeten") op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Hoe zet u cookies uit?
Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch te willen blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

Vragen over privacy?

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om KOEL creative productions te vragen uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met KOEL creative production via onderstaande contactgegevens. Wij vragen u dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren zodat we u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacybeleid, dan kunt u deze ook richten aan onderstaand adres.

KOEL creative productions
T.a.v. afdeling Marketing
Driehuizerkerkweg 34A
1985 EL Driehuis
info@bijkoel.nl

Wijziging van dit privacy statement

KOEL creative productions behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 16-06-2021